Werkwijze

Aanmelden

Aanmelden kan op de volgende manieren: Telefonisch, via de website, per e-mail of aan de balie.

Aanmelden kan mét of zonder verwijzing van de huisarts of specialist. Een verwijzing om naar de fysiotherapeut te gaan is in de meeste gevallen niet nodig. De therapeut screent eerst het beweegprobleem door middel van een kort vraaggesprek. In bijzondere gevallen verwijzen wij u terug naar de huisarts.

Eerste consult

Neem voor het eerste consult mee:

• Geldig identificatiebewijs
• Uw verzekeringpas
• Handdoek
• Uw verwijzing (indien aanwezig)

De therapeut legt de werkwijze uit. Na een vraaggesprek, waarin wij u en uw beweegprobleem leren kennen, vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Om het onderzoek zo goed mogelijk uit te kunnen voeren kan de therapeut u vragen zich (deels) te ontkleden. Na het onderzoek legt de therapeut uit wat het beweegprobleem veroorzaakt en hoe deze te behandelen is. Samen met u stelt de therapeut een behandelplan op.

Afmelden

Bent u verhinderd? Laat het ons zo spoedig mogelijk weten. De afgesproken tijd kunnen wij dan gebruiken voor een andere patiënt. U kunt zich afmelden door telefonisch contact op te nemen met de assistente. Spreek een voicemail in of stuur een e-mail wanneer zij in gesprek of afwezig is (bijv. buiten kantoortijden).
Indien u minimaal 24 uur van tevoren afzegt worden er géén kosten (van € 29,50) in rekening gebracht.